Extension UIB Ibiza ( Former Military Comand)

Extension of the Universitat de les Illes Balears
Former building of the Military Comand.

Antiguo edificio de la Comandancia Militar
Carrer del Calvari, 1
07800 Eivissa
Teléfono: 971 39 80 20
Fax: 971 39 81 49
seu.eivissa@uib.cat